Velkommen til Solhjorten og Solværkstedet

Solhjorten
Solhjorten er et dagbehandlingstilbud med specialskole, SFO/Klub
og STU for elever med udviklingshæmning.

Solværkstedet
Solværkstedet er et aktivitets – og samværstilbud for voksne med udviklingshæmning.

I menuen herover kan du læse mere om vores tilbud Skole, SFO, STU og Solværkstedet.

Vil du vide mere om visitationsprocedure og optagelse, tryk her!

Michael Høybye, forstander

Dagbehandlingsskole

Solhjorten er en dagbehandlingsskole for børn med fysisk – og psykisk handicap, her arbejdes ud fra Rudolf Steiners pædagogiske – terapeutiske anvisninger.

Solhjorten er etableret i 1985 og har på nuværende tidspunkt 13 skolesøgende elever, fordelt på flere klasser.

Efter endt skolegang ved 18 års alderen, kan eleverne fortsætte på Solværkstedet.

Solhjorten er en dagsskole, hvor eleverne bor hos deres forældre eller på døgninstitution.

Solhjorten er en selvejende institution, hvor Furesø Kommune har tilsyn.

Pædagogik

Vores pædagogik er inspireret af Rudolf Steiners impulser.

Vi starter dagen med morgensamling i vores fælles sal, hvor årstidens sange, musik og rytmer, er med til at danne rammen om en harmonisk dag.

Da flere af vores elever har motoriske vanskeligheder, foregår en stor del af undervisningen gennem bevægelse og motoriske øvelser til musik, sang, rim og remser. Dette er samtidig med til at skabe ro og rum til tanker og læring for den enkelte elev.

Rytme er en vigtig del af vores skoleliv og er basis for at børnene kan udvikle sig harmonisk.

Vi lærer langsomt vores elever at genkende tal og bogstaver ved at føre dem ind i eventyr – og fortælleverdenen. Denne verden hjælper dem til at skabe indre billeder.

Forældre

Da hovedparten af eleverne på Solhjorten bor hjemme, er forældrene en stor del af barnets hverdag. Det er vigtigt med en åben og gensidig dialog mellem skole og hjem. Derfor har alle elever på Solhjorten en kontaktbog.

At deltage aktivt i skolens liv, er vigtigt både for barnet, forældrene og skolen.

Dette er der mulighed for igennem 2-3 årlige forældremøder, forældre – konsultationer, samt skolens forskellige årstidsfester, såsom sommer – og julefest.

Målsætningen

Solhjorten skaber i kraft af sin størrelse, en beskyttet atmosfære, et kendt fællesskab, hvor tryghed, orden og rytme i dagsforløbet er de bærende elementer.

Vi ønsker gennem det pædagogiske – terapeutiske miljø, at tilgodese den enkelte persons individuelle behov og fremme egne medfødte evner.

Jeg er meget taknemmelig for Jeres arbejde og resultater. Det har været et sandt paradis for mine tvillinger. – Bente Meyer