STU – ungdomsuddannelse

Solhjortens ungdomsuddannelse bygger bro og skaber en glidende overgang fra skoleliv til voksenliv. Gennem projektorienterede undervisningstilbud, styrkes den enkeltes personlighed samt faglige og sociale dannelse.

Ungdomsuddannelsen har til formål, at styrke og tilgodese de enkelte elevers evner og potentiale og gennem bevidst målrettet undervisning at øge erhvervsdueligheden.

Uddannelsen suppleres løbende med nye emner og temaer gennem det 3- årige forløb, hvor fagene tilpasses elevernes evner, så uddannelsen kan virke dynamisk i indhold som i nye initiativer.

Vi samarbejder omkring praktik og arbejde i virksomheder i nærmiljøet, såsom cafè, gartneri, landbrug og supermarked

Solhjortens ungdomsuddannelses mål er, at realisere et samlet tilbud til de unge, hvor de tilegnes forskellige håndværksmæssige færdigheder og erfaringer, således at den unge senere kan indgå i et beskyttet bofællesskab.

Ungdomsuddannelsen foregår i en beskyttet atmosfære hvor tryghed, orden og rytme er med til at de unge kan fordybe sig i de håndværksmæssige arbejdsprocesser krydret med oplevelser ud af huset samt praktikophold. Gennem forskellige udfordringer af praktisk, social eller kunstnerisk art, lærer eleverne i højere grad, at arbejde selvstændigt og udfordres til at udvikle sig videre ud over deres hidtidige grænser og på den måde udvikle evnen til, at kunne leve en mere selvstændig tilværelse.

Jeg arbejder her

Marco Bruna
Helsepædagog og STU vejleder