Om os

solhjorten-omos3

Solhjorten - et dagbehandlingstilbud i Furesø kommune

Solhjorten er et dagbehandlingstilbud for udviklingshæmmede børn, unge og voksne. Vores lokaler ligger i naturskønne omgivelser i Farum - tæt på skoven og Furesøen.

Solhjorten blev etableret i 1985 som børnehave. Siden er Solhjorten vokset, og i dag har vi skole, SFO og et værksted med aktiviteter for voksne.

Vi er en selvejende institution, hvor Furesø Kommune har tilsyn.

Hvad er dagbehandling?

Dagbehandling er en terapiform for elever med særlige behov. Udviklingshæmmede har det ofte svært i en specialskole eller inklusionsklasse. De mangler evnen til at indgå i sociale fællesskaber og har et behov for at udvikle grundfærdigheder som toiletbesøg, før de er modtagelige for læring.

Hos Solhjorten er dagbehandling en del af undervisningen, og vi arbejder med sanseterapi, kreativ udfoldelse, og musikterapi. På den måde styrker vi muligheden for indlæring og social interaktion.

Solhjortens normering er 1:2 (én lærer til to elever).

Solhjorten-forside-14

Hvad kan Solhjorten tilbyde?

Solhjorten henvender sig til børn og unge i alderen fra 6-18 år (specialskolen) med efterfølgende STU. Solhjortens aktivitets- og værkstedstilbud er til unge fra 18 år.

Skolen: rummer alle klassetrin fra børnehave til 10. klasse. Vi følger folkeskolens fagrække i det omfang, som den enkelte elev kan følge med i. Vi har plads til 20 elever.

SFO: fritidsordning for skolens elever.

STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse): En 3-årig ungdomsuddannelse, der styrker elevernes erhvervsduelighed og evne til at leve en selvstændig tilværelse.

Solværkstedet: Efter endt skolegang og STU ved 18-års-alderen kan eleverne fortsætte på værkstedet, der ligger ved siden af skolen. Vi har plads til 20 brugere på Solværkstedet.

 

Vi er en lille institution. Derfor kan vi skabe en beskyttet atmosfære og et kendt fællesskab, hvor eleverne kan finde tryghed i hverdagen.

Forældrene kender alle medarbejderne på skolen, og alle medarbejdere kender alle børn. Det skaber tryghed og nærvær i dialogen mellem skole og hjem.

Vores størrelse gør også, at vi kan tilpasse undervisning og terapi til den enkelte elev i højere grad end de fleste specialklasser.

 

Hvordan er dagligdagen på Solhjorten? Læs mere her

 

Vores værdier

Kernen i vores tilgang til elever og brugere er tanken om, at den indre kerne i alles personlighed er sund. Vi tilgodeser den enkelte persons individuelle behov, fremmer dets medfødte evner og hjælper det til at udvikle nye færdigheder.

solhjorten-omos1
 • Orden og overskuelighed. Alle genstande har en fast plads, så vores elever kan orientere sig i hverdagen.
 • Nærvær. Vores samvær med eleverne er kendetegnet ved tilstedeværelse og engagement.
 • Rollemodeller. Alle medarbejdere er bevidste om, at de fremstår som forbilleder for eleverne, og de agerer derefter.
 • Natur og bevægelse. Vi er meget fysisk aktive og inddrager vores naturskønne omgivelser i undervisningen.
 • Fællesskab. Vi styrker de sociale kompetencer hos elever og brugere, så de kan knytte nye venskaber
 • Form og æstetik. Solhjortens lokaler og redskaber har naturrigtige farver, der giver ro i sindet.
 • Økologi og bæredygtighed.
 • Sund kost og ernæring.

Solhjortens grundtanke

Mennesker med særlige behov kan udvikle egne evner i et fællesskab, hvor tryghed, respekt og tillid skaber rammen for et liv i rytmisk sammenhæng og kvalitet, i en kunstnerisk skabende proces.

Pædagogik

Solhjortens pædagogik er inspireret af Rudolf Steiners principper.

Steiner-pædagogikken tager udgangspunkt i anskuelsen af mennesker som tredelte.

 • Det intellektuelle menneske: Aktiviteter, der stimulerer tanke- og forestillingsevnen
 • Følelsesevnen - udvikles gennem kunstneriske fag
 • Viljen - udvikles gennem håndværksmæssige, praktiske fag

Vi tilrettelægger det daglige undervisningsforløb, så alle tre dele af mennesket får næring og kommer i sund balance.

Vi starter dagen med fælles morgensamling, hvor årstidssange og musik er med til at danne rammen om en harmonisk dag.

 

Rytme og faste rutiner er en vigtig del af vores dagligdag på tværs af institutionen. Det giver elever og brugere tryghed, når dagen, ugen og året er opbygget på en rytmisk måde med tilbagevendende aktiviteter. Derfor holder vi faste årstidsfester og planlægger dagens indhold efter sæsonen.

I skolens hovedfag arbejder vi med motoriske øvelser til musik, sang, rim og remser. Eleverne klapper, tramper, hopper og laver boldøvelser.

Vi lærer eleverne at genkende tal og bogstaver ved at føre dem ind i eventyr- og fortælleverdenen. Denne verden hjælper dem til at skabe indre billeder.

Personale

Michael_forside

Michael Høybye

Forstander

Pernille_web

Pernille Ferskov

Klasselærer 2. kl. 
Faglærer 7. kl. 
Gruppeleder

Helle-Schmidt-1

Helle Schmidt

Klasselærer 7. klasse og musiklærer

Josefine

Josefine Laursen

Pædagogmedhjælper i skole og SFO

Marianne_web

Marianne Duus Christensen

Helsepædagog og Gruppeleder

Marco_web

Marco Bruna

Helsepædagog og STU vejleder

Birgitte

Birgitte Fjord Kristensen

Pædagog

Camilla-F

Camilla Frydensbjerg

Pædagogmedhjælper

Kirsten

Kirsten Kjergaard Madsen

Sekretær, Skole & Værksted

Westi

Michael ’Westi’ Andersen 

Pedel

Ilanni

Ilanni Lilian Mona Jensen

Helseeurytmist

Bestyrelse

Lars B. Petersen
Bestyrelsesformand

Jørgen Fæster
Næstformand

Marco Bruna
Medarbejderrepræsentant

Michael Høybye
Bestyrelsesmedlem

Anker Meier-Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Vil du vide mere om Solhjorten?