Visitation

solhjorten-skole04

Indskrivning på skolen

Optagelsen af en elev på Solhjorten begynder typisk med at forældrene henvender sig til skolen. Eleven og forældrene lærer forholdene på skolen at kende gennem samtaler med forstander og personale.

Hvis familien ønsker at barnet skal gå i skole på Solhjorten, henvender de sig til deres sagsbehandler i hjemkommunen. Herefter starter visitationsprocessen, hvor familiens hjemkommune vurderer barnets behov og ressourcer i samarbejde med Solhjortens forstander.

Solhjortens dagbehandlingstilbud tilbyder specialundervisning på intern skole, og eleverne visiteres efter § 52. stk.3 i serviceloven med mulighed for undervisning efter folkeskoleloven.

Solhjorten har en undervisningsoverenskomst med Furesø Kommune.

Elever, der får en henvisning til Solhjorten, betales af hjemkommunen.

Optagelse på Solværkstedet

Almindeligvis begynder visitationen af brugeren ved at pårørende eller kommunen henvender sig til Solværkstedet. Efter besøg og samtaler henvender pårørende sig til deres sagsbehandler i hjemkommunen.

Den videre visitation foregår med Solværkstedets forstander og familiens hjemkommune.

Brugere der visiteres til Solværkstedet, betales af hjemkommunen.

solhjorten-vaerksted01

Vil du vide mere om Solhjorten?