Skolen

Solhjortens skole

Solhjortens skole er en dagbehandlingsskole til børn og unge med særlige behov, hvor der undervises ud fra Rudolf Steiners pædagogik.

Fundamentet for det pædagogiske arbejde på Solhjorten er baseret på den betragtning, at den indre kerne i alles personlighed er sund selv om evnen til udfoldelse, er begrænset af den fysiske – eller psykiske forstyrrelse.

I kraft af sin størrelse, skaber Solhjorten en beskyttet atmosfære, et kendt fællesskab, hvor tryghed, orden og rytme i dagsforløbet er de bærende elementer.

Vi ønsker gennem vores pædagogiske miljø at tilgodese den enkelte elevs individuelle behov og fremme egne evner.

Undervisningsforløbet tilrettelægges, så alle tre dele af mennesket i løbet af dagen får næring og dermed bringes i en sund og harmonisk balance.

Pædagogikken tager udgangspunkt i anskuelsen af mennesker som tredelte.

Det intellektuelle, boglige – stimulerer tanke- og forestillingsevnen


Følelsesevnen – udvikles gennem de kunstneriske fag.

De håndværksmæssige, praktiske fag – styrker handlings- og viljesevnen

Undervisningsstoffet tilrettelægges kunstnerisk, så alle tre dele af mennesket i løbet af dagen får tilstrækkelig næring og dermed bringes i en sund og harmonisk balance.

Pædagogik

Vi begynder dagen med vores fælles morgensamling, hvor årstidssange og musik er med til, at danne rammen om en harmonisk dag.

I hovedfag arbejdes der med motoriske øvelser til musik, sang, rim og remser. Eleverne klapper, tramper, hopper og laver boldøvelser. Da flere af vores elever har motoriske udfordringer, er det fysiske arbejde med til at skabe ro og rum til tankerne og læring for den enkelte elev.

Rytme er en vigtig del af vores skoleliv og er basis for, at eleverne kan udvikle sig harmonisk. Når dagen, ugen, året med årstidsfester er opbygget på en rytmisk måde, giver det børnene tryghed. Praktisk, motorisk og intellektuel undervisning afløser hinanden.

Fag

Solhjorten følger folkeskolens fagrække i forhold til den enkelte elevs kompetencer og lægger ekstra vægt på musik, håndarbejde, håndværk, eurytmi, gymnastik som de respektive faglærere og terapeuter står for. Eleverne har mulighed for at arbejde enkeltvis med læreren/terapeuten.

Her kan de lære at arbejde koncentreret, for derefter at komme tilbage i klassen og være en del af undervisningen og det sociale liv.

Vi lærer eleverne grundfærdigheder (spisning, toiletbesøg, tage tøj af og på osv.). Disse færdigheder er en forudsætning for, at de senere i livet som voksne kan opleve en større frihed, selvstændighed og får et større selvværd.
At give eleverne livskvalitet og glæde er et af vores mål.

Eleverne og Solhjortens målsætning

Alle materialer er af høj kvalitet og giftfri, vi ønsker gennem det pædagogiske og terapeutiske miljø at tilgodese det enkelte barns individuelle behov, fremme barnets egne medfødte evner og udvikle egne færdigheder til brug i livet.

Samarbejde med forældrene

Da hovedparten af eleverne på Solhjorten bor hjemme er det vigtigt med et tæt samarbejde, en åben og gensidig dialog.
At deltage aktivt i skolens liv er vigtigt både for barnet, forældrene og skolen.
Vi styrker samarbejdet gennem en elevkontaktbog, ugentligt nyhedsbrev, facebookside, 2-3 årlige forældremøder, forældrekonsultationer, samt skolens forskellige årstidsfester, såsom sommer – og julefest.

10. klasse på Solhjorten.

10. klasse på Solhjorten er et forberedelses år til STU, hvor det er muligt at afprøve forskellige muligheder i forhold til sine kompetencer.
I 10. klasse underviser i fagene dansk, matematik, engelsk og idræt samt ADL som tager udgangspunkt i dagligdagens gøremål. Det kunne f.eks. være at skrive indkøbeseddel og købe ind, finde madopskrifter på nettet, lave maden og spise den. Blot eksempler på dagligdagsopgaver som optakt til botræning.
Der vil blive praktikperioder hvor det er muligt at afprøve sine færdigheder og kompetencer, perioder med besøg forskellige steder som bibliotek, svømmehal mv, og træning i at tage bussen.

It er også en del af det enkelte fag og Solhjorten stiller en Ipad til rådighed.

Her arbejder vi

Pernille Ferskov
Klasselærer 2. kl.
Faglærer 7. kl.
Gruppeleder
Helle Schmidt
Klasselærer 7. klasse og musiklærer
Ginnie Olander
Klasselærer 9. klasse
Ann-Katrine Versterre
Klasselærer 10. klasse
Anette Løvsteen
Pædagog i skole og SFO
Josefine Laursen
Pædagogmedhjælper i skole og SFO
Kristina Stabell-Olsen
Pædagogmedhjælper i skole og SFO
Aviram Raba
Pædagogmedhjælper i skole og SFO