Dagtilbud for udviklingshæmmede i Farum

Fællesskab, tryghed og læring
​i en harmonisk hverdag

Solhjorten er et dagtilbud for elever, unge og voksne med udviklingshæmning.
​Vi tilgodeser den enkelte elev eller brugers behov gennem vores pædagogiske og terapeutiske tilgang og miljø.

Velkommen til Solhjorten

Dagtilbud for udviklingshæmmede børn og unge i Farum

​Solhjorten er et dagbehandlingstilbud til børn og unge med særlige behov. Vores elever er udviklingshæmmede med forskellige psykiske handicap. Det kan være Down's syndrom eller diagnoser som kun få elever har. Elever uden diagnoser kan også modtage undervisning på Solhjorten. Vi dækker alle skoletrin og tilbyder også 10. klasse.

På Solhjorten underviser vi ud fra Rudolf Steiners pædagogik. Vores arbejde med eleverne er baseret på den betragtning, at den indre kerne i alles personlighed er sund. Det gælder, selv om evnen til udfoldelse er begrænset af en fysisk eller psykisk forstyrrelse.

​Den rette tilgang

Solhjortens tilgodeser den enkeltes behov
​med sunde grundtanker og værdier

Mennesker med særlige behov kan udvikle egne evner i et fællesskab, hvor tryghed, respekt og tillid skaber rammen for et liv i rytmisk sammenhæng og kvalitet, i en kunstnerisk skabende proces.

Serviceloven § 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Vi tilgodeser det enkelte barns behov

Et pædagogisk og terapeutisk sundt miljø i Furesø Kommune

Solhjorten er et dagtilbud for udviklingshæmmede børn, unge og voksne. Vores lokaler ligger i naturskønne omgivelser i Farum - tæt på skoven og Furesøen. Solhjorten blev etableret i 1985 som børnehave. Siden er Solhjorten vokset, og i dag har vi specialskole, SFO og et værksted med aktiviteter for voksne.

Vi er en selvejende institution, hvor Furesø Kommune har tilsyn. Solhjorten henvender sig til børn og unge i alderen fra 6-18 år med efterfølgende STU. Solhjortens aktivitets- og værkstedstilbud er til unge fra 18 år. Solhjortens normering er 1:2 (én lærer til to elever).

Solhjorten er et dagbehandlingstilbud med SFO/Klub og STU for elever med udviklingshæmning.

Kontaktoplysninger

Kålundvej 24, 3520 Farum

Klik her for rutevejledning

Administration

Telefon: (+45) 44 95 46 50

E-mail: adm@solhjorten.dk

Forstander Rene Jakobsen

Tel.: ​(+45) 24 98 43 42

Mail: rj@solhjorten.dk

© Solhjorten  2021. Alle rettigheder forbeholdes. CVR-nummer​: 26359007.