En specialskole for udviklingshandicappede børn og unge

Solhjorten er en specialskole til børn og unge med særlige behov. Vores elever er udviklingshandicappede med forskellige psykiske handicap. Det kan være Down's syndrom eller diagnoser, som kun få elever har. Elever uden diagnoser kan også modtage undervisning på Solhjorten.

Vi dækker alle skoletrin og tilbyder også 10. klasse.

På Solhjorten underviser vi ud fra Rudolf Steiners pædagogik. Vores arbejde med eleverne er baseret på den betragtning, at den indre kerne i alles personlighed er sund. Det gælder, selv om evnen til udfoldelse er begrænset af en fysisk eller psykisk forstyrrelse.

Gennem vores pædagogiske miljø tilgodeser vi den enkelte elevs behov og skaber rammerne for, at eleven kan udvikle nye færdigheder.

Vores elever kommer fra alle dele af samfundet og har forskellige baggrunde. På den måde reflekterer vi samfundets sammensætning ligesom en folkeskole. Forskellen er blot, at vi tilpasser undervisningstilbuddet til den enkelte elev, så skoledagen er overskuelig og tryg.

Mange elever har haft dårlige oplevelser med skolegang andre steder. Vi er en lille specialskole, og derfor kan vi tage hensyn til den enkelte, så vi genopbygger elevens selvværd efter en svær tid.

Solhjorten Specialskole ligger i Farum, og vi har derfor elever, der kommer fra hele området, herunder Herlev samt København og resten af Nordsjælland.

Det faglige indhold

​Solhjorten følger folkeskolens fagrække og underviser i fag som dansk, regning og IT. Vi tilpasser undervisningen til den enkelte elevs faglige kompetencer. Samtidig tager vi højde for den enkeltes evne til at koncentrere sig. Det betyder, at der er fag eller dele af fag, som eleven ikke bliver undervist i, fordi barnet ikke har forudsætningerne for at kunne følge undervisningen. Hvis eleven har svært ved skriftlig dansk, er det ikke en god idé at undervise i skriftlig engelsk.

Den individuelle tilpasning af undervisningen er afgørende for, at eleven udvikler sig i sit eget tempo og får en succesoplevelse med at gå i specialskole. Især fordi mange elever har haft det skidt med at gå i skole før de kom til Solhjorten. Elevens lærere og terapeut vurderer løbende elevens evner i tæt dialog med forældrene.

Vi lægger ekstra vægt på praktiske og musikalske fag. Musik, håndarbejde, håndværk, eurytmi og gymnastik fylder meget i undervisningen, og vi integrerer musik og bevægelse i linjefagene, som de respektive faglærere står for.

Mange elever har i løbet af deres skolegang behov for at arbejde enkeltvis med læreren eller terapeuten. Her kan de lære at arbejde koncentreret, for derefter at komme tilbage i klassen og være en del af undervisningen og det sociale liv.

IT er en del af det enkelte fag i 10. klasse, og vi bruger iPads som hjælpemiddel - også i de mindre klasser.

Ved afslutningen af skolegang på Solhjorten får eleven et evaluerings- eller afgangsbevis. Ofte bliver eleven målgruppevurderet til at fortsætte på STU, som Solhjorten også tilbyder.

Lærere og terapeuter på specialskolen

Alle lærere, pædagoger og terapeuter har en specialpædagogisk tilgang til undervisningen. Vi arbejder ud fra elevens handlingsplan, som er lavet i tæt samarbejde med forældrene.

Solhjortens lærere er uddannet fra seminariet. Medarbejderne har flere års erfaring med at arbejde med elever, som har særlige behov. Vi efteruddanner løbende vores medarbejdere, så vi altid har den nyeste viden inden for specialundervisning eller specialpædagogik.

Træning i grundfærdigheder (ADL)

Mange elever har behov for træning i grundfærdigheder. Derfor arbejder vi med at udvikle elevens evner inden for dagligdags gøremål som at gå på toilettet eller tage tøj af og på. Denne form for træning kaldes ADL (Almindelig Daglig Livsførelse). De mindste elever træner basale færdigheder som spisning eller toiletbesøg. I de større klasser fokuserer vi på gøremål, der sætter eleverne i stand til at leve en mere selvstændig tilværelse.

I 10. klasse kan det være at skrive indkøbsseddel og købe ind, finde madopskrifter på nettet, lave maden og spise den. ADL-træningen fungerer i den forbindelse som optakt til botræning. Færdighederne er en forudsætning for, at eleverne kan opleve en større frihed og selvstændighed, og træningen er en kilde til bedre selvværd.​

​Den rette tilgang

Solhjortens tilgodeser den enkeltes behov
​med sunde grundtanker og værdier

Mennesker med særlige behov kan udvikle egne evner i et fællesskab, hvor tryghed, respekt og tillid skaber rammen for et liv i rytmisk sammenhæng og kvalitet, i en kunstnerisk skabende proces.

Serviceloven § 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Solhjorten er et dagbehandlingstilbud med SFO/Klub og STU for elever med udviklingshandicap.

Kontaktoplysninger

Kålundvej 24, 3520 Farum

Klik her for rutevejledning

Administration

Telefon: (+45) 44 95 46 50

E-mail: adm@solhjorten.dk

Forstander Rene Jakobsen

Tel.: ​(+45) 24 98 43 42

Mail: rj@solhjorten.dk

© Solhjorten  2021. Alle rettigheder forbeholdes. CVR-nummer​: 26359007.