Solhjorten – et dagbehandlingstilbud i Furesø kommune

Solhjorten er et dagbehandlingstilbud for børn, unge og voksne. Vores lokaler ligger i naturskønne omgivelser i Farum – tæt på skoven og Furesøen. Solhjorten blev etableret i 1985 som børnehave. Siden er Solhjorten vokset, og i dag har vi skole, SFO og et værksted med aktiviteter for voksne.

Vi er en selvejende institution, hvor Furesø Kommune har tilsyn.​

Solhjorten henvender sig til børn og unge i alderen fra 6-18 år (specialskolen) med efterfølgende STU. Solhjortens aktivitets- og værkstedstilbud er til unge fra 18 år. Vi har elever fra hele lokalområdet, herunder Herlev, samt fra København og Nordsjælland.

Skolen: rummer alle klassetrin fra børnehave til 10. klasse. Vi følger folkeskolens fagrække i det omfang, som den enkelte elev kan følge med i. Vi har plads til 20 elever.

SFO: fritidsordning for skolens elever.

STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse): En 3-årig ungdomsuddannelse, der styrker elevernes erhvervsduelighed og evne til at leve en selvstændig tilværelse.

Solværkstedet: Efter endt skolegang og STU ved 18-års-alderen kan eleverne fortsætte på værkstedet, der ligger ved siden af skolen. Vi har plads til 20 brugere på Solværkstedet.​

Hvad er dagbehandling?

Dagbehandlingstilbud er en terapiform for elever og brugere med særlige behov. Udviklingshandicappede har ofte brug for, at der tages hensyn til de mange sansepåvirkninger, der f.eks. betyder, at de mangler evner til at indgå i sociale fællesskaber.

Elever og brugere har også et behov for at udvikle grundfærdigheder inden for personlige pleje og andre praktiske opgaver. Derfor arbejdes der med ADL træning (Almindelig Daglig Livsførelse). På Solhjorten er dagbehandlingstilbud en del af undervisningen og aktiviteter, og vi arbejder med sanseterapi, kreativ udfoldelse og musikterapi. På den måde styrker vi muligheden for indlæring og social interaktion.

Vi er en lille institution. Derfor kan vi skabe en beskyttet atmosfære og et kendt fællesskab, hvor elever og brugere kan finde tryghed i hverdagen.

Forældrene kender alle medarbejderne på skolen, i STU og på Solværkstedet, og alle medarbejdere kender alle elever og brugere.

Det skaber tryghed og nærvær i dialogen i huset, og mellem skole og hjem.

Vores størrelse gør også, at vi kan tilpasse undervisning/aktiviteter og terapi til den enkelte i højere grad end de fleste store institutioner.

​Vores værdier

​Kernen i vores tilgang til elever og brugere er tanken om, at den indre kerne i alles personlighed er sund. Vi tilgodeser den enkelte persons individuelle behov, fremmer dets medfødte evner og hjælper det til at udvikle nye færdigheder.

  • Orden og overskuelighed. Alle genstande har en fast plads, så vores elever kan orientere sig i hverdagen.
  • Nærvær. Vores samvær med eleverne er kendetegnet ved tilstedeværelse og engagement.
  • Rollemodeller. Alle medarbejdere er bevidste om, at de fremstår som forbilleder for eleverne, og de agerer derefter.
  • Natur og bevægelse. Vi er meget fysisk aktive og inddrager vores naturskønne omgivelser i undervisningen.
  • Fællesskab. Vi styrker de sociale kompetencer hos elever og brugere, så de kan knytte nye venskaber
  • Form og æstetik. Solhjortens lokaler og redskaber har naturrigtige farver, der giver ro i sindet.
  • Økologi og bæredygtighed.
  • Sund kost og ernæring.

​Den rette tilgang

Solhjortens tilgodeser den enkeltes behov
​med sunde grundtanker og værdier

Mennesker med særlige behov kan udvikle egne evner i et fællesskab, hvor tryghed, respekt og tillid skaber rammen for et liv i rytmisk sammenhæng og kvalitet, i en kunstnerisk skabende proces.

Serviceloven § 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Solhjorten er et dagbehandlingstilbud med SFO/Klub og STU for elever med udviklingshandicap.

Kontaktoplysninger

Kålundvej 24, 3520 Farum

Klik her for rutevejledning

Administration

Telefon: (+45) 44 95 46 50

E-mail: adm@solhjorten.dk

Forstander Rene Jakobsen

Tel.: ​(+45) 24 98 43 42

Mail: rj@solhjorten.dk

© Solhjorten  2021. Alle rettigheder forbeholdes. CVR-nummer​: 26359007.