STU (særligt tilrettelagt uddannelse) på Solhjorten

Solhjorten tilbyder STU (særligt tilrettelagt uddannelse) som en treårig ungdomsuddannelse, der skaber en glidende overgang fra skoleliv til voksenliv. Vi arbejder med projektorienterede undervisningstilbud, hvor vi styrker den enkeltes personlighed såvel som den faglige og sociale dannelse.

Ungdomsuddannelsens opgave er at styrke de enkelte elevers evner og at øge erhvervsdueligheden. Det endelige mål er at give eleverne de håndværksmæssige færdigheder og erfaringer, der sætter dem i stand til at indgå i et beskyttet bofællesskab.​

Vi tilbyder STU (særligt tilrettelagt uddannelse) på vores specialskole i Farum. Her har vi elever fra lokalområdet, eksempelvis Herlev, samt det øvrige Nordsjælland og København.

Uddannelsens indhold

Vores STU (særligt tilrettelagt uddannelse) er sammensat af 3 dele: linjefag, rytmiske/musiske aktiviteter og håndværksmæssige forløb. Vi supplerer STU’en med nye emner undervejs i det 3-årige forløb, så fagene tilpasses elevernes evner og forbliver dynamisk i sit indhold.

Ungdomsuddannelsen foregår i en beskyttet atmosfære, hvor de unge kan fordybe sig. Vi arbejder med opgaver af praktisk, social eller kunstnerisk art, der udfordrer eleverne. Eleverne lærer i højere grad at arbejde selvstændigt og sætte sig ud over hidtidige grænser.

STU (særligt tilrettelagt uddannelse) skal forberede den unge til det lange liv. Derfor tilbyder Solhjorten at tilrettelægge individuelle aktiviteter, der udvikler den enkelte til livet efter STU. Har du et særligt ønske kan du kontakte Solhjorten for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde.

Dansk, regning, engelsk og IT

Vi beskæftiger os med læsning, skrivning og regning på individuelt niveau. Vi øver enkelte ord og sætninger på engelsk, og vi synger engelske sange. Vi styrker elevens IT-kundskaber ved at bruge Microsoft Word, Excel og PowerPoint. Vi søger viden på nettet og bruger sociale medier som Facebook.

Linje 1. Kunst og håndværk

Vi arbejder løbende med kunstneriske processer gennem maleri, tegning, collager, foto, keramik og tekstil. Vi laver udstillinger efterhånden som vi afslutter et projekt.

Linje 2. Musik

Vi spiller på instrumenter, synger, arbejder med rytmer, øver samspil og kunsten at lytte og sætte pris på et stykke musik.

Linje 3. Bevægelse

Vi øver bevægelse som dans, yoga, løb, opvarmning og udstrækning. Vi spiller forskellige boldspil tilrettelagt efter elevernes niveau.

Udvikling af grundfærdigheder

Vi øver basisfærdigheder som rengøring, oprydning, opvask og tøjvask, og ”hvad skal vi have at spise i aften”. Vi køber ind, herunder skriver indkøbsseddel, udvælger varer i butikker og betaler ved kassen. Vi øver os i trafik og i at tage bus og orientere os i køreplaner. Vi træner køkkenhygiejne og personlig hygiejne, dyrker grøntsager i egen have og laver mad sammen, hvorefter vi spiser sammen. Undervisning i sund kost og ernæring er en fast del af programmet.

Praktik og arbejdsprøvning

Som en del af uddannelsen arbejder vi på at gøre eleverne klar til at arbejde på beskyttet værksted. Vi samarbejder med kommunerne og UU-vejledningen om praktik. Solhjorten har også har et samarbejde om kortvarige praktikpladser og arbejde i virksomheder i nærmiljøet. Det kan være en café, et gartneri eller et supermarked. Arbejdsprøvning finder sted sidst i STU-forløbet. På den måde kan vi rådgive om, hvilken beskæftigelse eller pension den enkelte skal målgruppevurderes til, når STU-forløbet er slut.

​Den rette tilgang

Solhjortens tilgodeser den enkeltes behov
​med sunde grundtanker og værdier

Mennesker med særlige behov kan udvikle egne evner i et fællesskab, hvor tryghed, respekt og tillid skaber rammen for et liv i rytmisk sammenhæng og kvalitet, i en kunstnerisk skabende proces.

Serviceloven § 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Solhjorten er et dagbehandlingstilbud med SFO/Klub og STU for elever med udviklingshandicap.

Kontaktoplysninger

Kålundvej 24, 3520 Farum

Klik her for rutevejledning

Administration

Telefon: (+45) 44 95 46 50

E-mail: adm@solhjorten.dk

Forstander Rene Jakobsen

Tel.: ​(+45) 24 98 43 42

Mail: rj@solhjorten.dk

© Solhjorten  2021. Alle rettigheder forbeholdes. CVR-nummer​: 26359007.