Et socialpædagogisk aktivitetstilbud

Værkstedet er et aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven §104, hvor der arbejdes ud fra Rudolf Steiners anvisninger.

Værkstedet optager unge mennesker fra 18 års-alderen med forskellige fysiske og psykiske handicap. Værkstedets mål er at realisere et samlet dagbehandlingstilbud til de unge, hvor de lærer håndværksmæssige færdigheder og selvstændighed. Alt sammen med henblik på brug i et beskyttet bofællesskab.

Værkstedet er en selvejende institution. Vi har til huse på samme adresse som Solhjorten specialskole og SFO.

Åbningstiden er alle hverdage fra kl. 8.15 – 16.00.

​Hverdagen i værkstedet

 • Værkstedsarbejde
 • Håndarbejde
 • Musik og sang
 • Teatermusik
 • Dans
 • Gymnastik
 • Gartnerarbejde
 • Madlavning

​Terapi (rytmisk massage, fodbade og indsmøring)

​Værkstedet har et tæt samarbejde og fællesskab med eleverne fra skolen på Solhjorten. Vi fejrer blandt andet årstidsfester, lytter til koncerter og danser folkedans sammen. 

Udover arbejdet i grupper, tilgodeser værkstedet også den enkelte brugers behov for individuel terapi. Det kan være i form af massage eller fodbade.

Musik og teater

Hele gruppen har en ugentlig musiktime, hvor vi synger og spiller på instrumenter. Derudover synges der dagligt, og en gang om ugen spilles der koncert for de unge i vores fælles sal.

Håndarbejde

I håndarbejde er der mulighed for at arbejde individuelt, for at styrke netop det, den enkelte har brug for.

Der arbejdes med naturmaterialer i form og farve, så alle produkter får kunstneriske og personlige udtryk.

Teatermusik

Teater handler om kreativitet, fantasi og samarbejdsevne. Det handler også om at lære sig selv bedre at kende, og om at opleve og skabe noget sammen med andre.

Grundlæggende arbejder vi med os selv som udgangspunkt – med kroppens og stemmens muligheder omkring enkle, genkendelige historier og eventyr.

​Fokus for værkstedets aktiviteter

 • ​Meningsfuld beskæftigelse
 • Kulturelle elementer
 • Sociale tilpasningsmuligheder i samfundet
 • Helbredende arbejdsliv

Værkstedets målsætning

Værkstedet skaber en beskyttet atmosfære, hvor tryghed og fast rytme i er de bærende elementer i hverdagen. På den måde kan de unge fordybe sig i det håndværksmæssige arbejde. Aktiviteterne udvikler brugernes forhold til de forskellige processer af praktisk, social og kunstnerisk art. Formålet er sætte brugerne i stand til at leve en mere selvstændig tilværelse i fremtiden.

​Den rette tilgang

Solhjortens tilgodeser den enkeltes behov
​med sunde grundtanker og værdier

Mennesker med særlige behov kan udvikle egne evner i et fællesskab, hvor tryghed, respekt og tillid skaber rammen for et liv i rytmisk sammenhæng og kvalitet, i en kunstnerisk skabende proces.

Serviceloven § 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Solhjorten er et dagbehandlingstilbud med SFO/Klub og STU for elever med udviklingshandicap.

Kontaktoplysninger

Kålundvej 24, 3520 Farum

Klik her for rutevejledning

Administration

Telefon: (+45) 44 95 46 50

E-mail: adm@solhjorten.dk

Forstander Rene Jakobsen

Tel.: ​(+45) 24 98 43 42

Mail: rj@solhjorten.dk

© Solhjorten  2021. Alle rettigheder forbeholdes. CVR-nummer​: 26359007.