Proces for visitation af ny brugere:

1. Vi får en henvendelse fra en kommune.

Hvis vi, på baggrund af det fremsendte materiale, finder at det er en relevant kandidat til Solhjortens tilbud, f.eks. §104 anmoder vi kommunen om at fremsende:

  • Status og udredning
  • De seneste 14 dages journalføring/dokumentation
  • Diagnose
  • Medicin

Inden besøget fremsender vi eventuelt folder eller andet materiale.

2. Derefter forberedes besøg hvor afdelingslederen tager i mod om viser rundt.

3. Efter besøget drøfter vi i ledergruppen, og vender tilbage med melding på, om vi vurderer, at borger er et godt match til Solhjorten.

4. Vores Forstander tager derefter den videre kontakt til kommunen i forhold til evt. udarbejdelse af kontrakt mm..

​Den rette tilgang

Solhjortens tilgodeser den enkeltes behov
​med sunde grundtanker og værdier

Mennesker med særlige behov kan udvikle egne evner i et fællesskab, hvor tryghed, respekt og tillid skaber rammen for et liv i rytmisk sammenhæng og kvalitet, i en kunstnerisk skabende proces.

Serviceloven § 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Solhjorten er et dagbehandlingstilbud med SFO/Klub og STU for elever med udviklingshæmning.

Kontaktoplysninger

Solhjorten Dagbehandlingstilbud

Kålundvej 24, 3520 Farum

Klik her for rutevejledning

Telefon: (+45) 44 95 46 50

E-mail: adm@solhjorten.dk

© Solhjorten  2021. Alle rettigheder forbeholdes. CVR-nummer​: 26359007.