Dagligdagen på skolen

Solhjorten-forside-9

Hvordan foregår en typisk skoledag?

Vi starter dagen i klasselokalet, hvor vi gennemgår dagen med eleverne og arbejder med opgaver som passer i niveau til den enkelte.

Den næste aktivitet er morgensamling i vores fælles sal, hvor årstidens sange, musik og rytmer danner rammen om en harmonisk dag.

Resten af dagen er tilrettelagt i perioder, der veksler mellem undervisning og aktiviteter. Vi tager altid højde for den enkelte elevs koncentrationsevne. Midt på dagen har vi et fælles frikvarter, hvor eleverne mødes på tværs af alder.

Flere af vores elever har motoriske vanskeligheder, så en stor del af undervisningen foregår med motoriske øvelser til musik, sang, rim og remser. Øvelserne er også med til at skabe rum til læring hos den enkelte elev.

Andre elever har mere fokus på det boglige, men motion forbliver en vigtig del af alle elevers dagligdag.

Samarbejde med forældrene

Forældre og bosteder er en stor del af elevernes hverdag. Det er vigtigt for både barn, forældre og skole.

Vi lægger vægt på gensidig dialog, og vi afsætter god tid til at tale med forældrene.

Solhjorten er en lille institution, hvor medarbejderne tager stort ejerskab. Det kommer til udtryk ved at forældrene oplever, at deres beskeder hurtigt når frem til rette medarbejder, og at der ikke er opgaver eller spørgsmål, der bliver overset.

Udover personlig kontakt bruger vi kontaktbog, nyhedsbrev, forældremøder og -konsultationer til at holde elevens bagland opdateret.

solhjorten-omos2

Vil du vide mere om Solhjorten?